Đinh La Thăng » "xe tăng PT-76"

xe tăng PT-76

Tại sao xe tăng PT-76M rất hợp lý với Việt Nam?

Tại sao xe tăng PT-76M rất hợp lý với Việt Nam?

11/01/2017Công ty quốc phòng Minotor Service (Cộng hòa Belarus) mới đây đã công bố gói nâng cấp mới dành cho dòng xe tăng PT-76 mà Việt Nam và nhiều nước đang sử dụng.  Trong trang bị lực lượng tăng thiết giáp Lục quân và Hải quân Việt Nam, xe tăng PT-76 là thành phần hết sức quan trọng. Với chiến dịch đánh chiếm đổ...