Đinh La Thăng » "văn bản pháp luật"

văn bản pháp luật

Bộ Tư pháp công bố 49 văn bản pháp luật hết hiệu lực

Bộ Tư pháp công bố 49 văn bản pháp luật hết hiệu lực

07/02/201743 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 6 văn bản không còn hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực… vừa được công bố. Bộ Tư pháp công bố 49 văn bản pháp luật hết hiệu lực Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) vừa công bố danh mục 49 văn bản pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn...

Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 11/2015

Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 11/2015

14/12/2015 | Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2015, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng...

Thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 18 văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

Thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 18 văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

10/01/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ...

Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

02/01/2014 | Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ yêu cầu năm 2014 tiếp tục là năm trọng tâm về xây dựng thể chế; kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản...