Đinh La Thăng » "thành phố khởi nghiệp"

thành phố khởi nghiệp

TP.HCM – thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ

TP.HCM – thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ

03/10/2016 UBND TP.HCM và Thành đoàn cùng ký quy chế phối hợp công tác, tạo cơ hội để những người trẻ tập hợp trí tuệ, phát huy sức trẻ góp phần xây dựng và phát triển TP. Cung ứng lao động, thông tin thị trường, hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm hiệu quả hơn là một trong những điểm mới của các nội dung...