Đinh La Thăng » "tàu vỏ thép"

tàu vỏ thép

Tàu cá vỏ thép đầu tiên ở Thừa Thiên – Huế trị giá hơn 18 tỉ đồng

Tàu cá vỏ thép đầu tiên ở Thừa Thiên – Huế trị giá hơn 18 tỉ đồng

22/11/2016Một trong số các tàu cá vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ đã được bàn giao cho ngư dân Thừa Thiên – Huế. Tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Thừa Thiên – Huế – Ảnh: Tâm Duyên Sáng 22.11, tại thị trấn Thuận An, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đại diện các ngành...

Gia cố tàu bọc vỏ thép được vay 70% tổng giá trị nâng cấp

Gia cố tàu bọc vỏ thép được vay 70% tổng giá trị nâng cấp

08/10/2015 | Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy...

Đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân phải đảm bảo an toàn và có hiệu quả kinh tế

Đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân phải đảm bảo an toàn và có hiệu quả kinh tế

18/06/2014 | Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 232/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; tình hình đóng tàu cảnh...

Đầu tư tàu vỏ thép cho ngư dân đủ mạnh hoạt động trên biển Đông

Đầu tư tàu vỏ thép cho ngư dân đủ mạnh hoạt động trên biển Đông

20/05/2012 | Hai ngày sau khi Trung Quốc đưa ra cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông, hàng vạn ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục rẽ sóng ra khơi, thẳng hướng quần đảo Hoàng Sa để khai thác hải sản. Ra...