Đinh La Thăng » "quận 12"

quận 12

Quận 12 có Phó Chủ tịch mới

Quận 12 có Phó Chủ tịch mới

31/10/2016 Một cán bộ Sở Giao thông vận tải TP HCM đã điều động về làm Phó Chủ tịch UBND quận 12 Ngày 31-10, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận 12 khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng (phải) trao quyết định...