Đinh La Thăng » "Công Đoàn"

Công Đoàn

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

26/10/2017Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh...

‘Đóng 2% công đoàn phí’ được đề cử ‘quy định pháp luật tồi nhất’

‘Đóng 2% công đoàn phí’ được đề cử ‘quy định pháp luật tồi nhất’

17/05/2016 | Tổng LĐLĐ VN không đồng tình với việc tổ chức ‘Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất’ mà VCCI dự kiến sẽ công bố trong tháng 5. Doanh nghiệp đóng tài chính cho công...

Bí thư Đinh La Thăng: Công đoàn cần đề phòng chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Bí thư Đinh La Thăng: Công đoàn cần đề phòng chủ doanh nghiệp bỏ trốn

01/03/2016 | Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sáng 1/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng...