Đinh La Thăng » "bỏ hộ khẩu"

bỏ hộ khẩu

Chuyện bỏ hộ khẩu, ông Đinh La Thăng từng có tranh luận gây chú ý

Chuyện bỏ hộ khẩu, ông Đinh La Thăng từng có tranh luận gây chú ý

19/10/2017Theo một lãnh đạo C72 (Bộ Công an), hộ khẩu là một hình thức để quản lý, khi chưa có hình thức quản lý mới tiên tiến hơn để thay thế mà nói “bỏ” thì xã hội sẽ loạn. Muốn bỏ hộ khẩu phải có hình thức quản lý mới thay thế Mới đây, tại buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với các phóng viên, ông...