Đinh La Thăng » Chính Trị » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (nhiệm kỳ 2012-2015)

(Chính Trị) - Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (nhiệm kỳ 2012-2015) trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ.

Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được giao trọng trách, chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Thủ tướng mong muốn, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nắm vững đường lối quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước cả về đối nội và đối ngoại và với tư cách là sứ giả của Việt Nam tại nước ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam làm tất cả những gì có thể để mang lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc; thực hiện có hiệu quả nhất chủ trương, đường lối đối ngoại của đất nước, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tích cực làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ đường lối đối ngoại của nước ta là độc lập, tự chủ,  sẵn sàng làm bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước, cùng tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác, phát triển; tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa, vì vậy bên cạnh việc dựa vào sức mạnh nội lực, chúng ta luôn phải tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế cho phát triển.

Trên tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức quan tâm tới hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, trong đó có việc không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam; thúc đẩy hoạt động giao thương, đầu tư giữa Việt Nam với các nước; tranh thủ thêm nguồn vốn ODA; thúc đẩy du lịch; tăng cường hoạt động hợp tác về giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân giữa dân tộc Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần quan tâm hơn nữa công tác cộng đồng, công tác bảo hộ kiều dân, người lao động Việt Nam ở nước ngoài; tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề về độc lập, chủ quyền, lơi ích của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nỗ lực xây dựng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ nước ta tại Lào mới được bổ nhiệm hứa với Thủ tướng sẽ nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành địa phương trong triển khai thực chủ trương, đường lối chính sách đối ngoại của đất nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó./.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@dinhlathang.net
Thích và chia sẻ bài này trên: