Đinh La Thăng » Hoạt động » Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(Hoạt động) - Hôm nay (14/4), Đảng bộ Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đông đảo cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn xã hội. Từ đó, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai, thực hiện các nghị quyết.

Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác phê bình và tự phê bình cũng như việc nâng cao sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của ngành Giao thông vận tải trong công tác phê bình và tự phê bình với yêu cầu phải làm nghiêm túc, tránh hình thức.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã phổ biến, quán triệt 2 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI là Nghị quyết số 12/NQ-TW về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 13- NQ/TW về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020″.

Tiếp theo đó, các uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Bộ Giao thông vận tải cũng đã trình bày, phổ biến quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ chính Trị về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Cũng trong ngày, Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW và Chương trình hành động  của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải về  thực hiện Nghị quyết số 12 /NQ-TW đã được triển khai.

Theo đó, trong công tác chiến lược, quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải sẽ tập trung điều chỉnh bổ sung Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh bổ sung quy hoạch  phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030  và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2012…

Trong công  tác đầu tư xây dựng, Bộ sẽ xây dựng đề án nâng cấp mở rộng QL 1 lên 4 làn xe với mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2016. Xây dựng đề án huy động vốn  để đầu tư nối thông  đường Hồ Chí Minh và nâng cấp đoạn qua Tây Nguyên.

Đối với đường sắt, tiếp tục phối hợp với Nhật Bản nghiên cứu các phương án khả thi đường sắt tốc độ cao để có kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp.

Ngoài ra, hàng không, đường thuỷ nội địa, cảng biển cũng được tiếp tục rà soát, điều chỉnh  cho phù hợp với sự phát triển  để đáp ứng nhu cầu của người dân và sự phát triển của nền kinh tế.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@dinhlathang.net
Thích và chia sẻ bài này trên: